Σας ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου θα επιδοθούν οι βαθμοί του Β’ τριμήνου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις οι βαθμοί θα εσωκλείονται σε φάκελο με σφραγίδα του σχολείου και θα παραδίδονται στους μαθητές. Για τις Α’ και Β’ τάξεις θα γίνει σταδιακή τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων από την Πέμπτη έως τις 26 Ιουνίου.

Ανακοίνωση