Ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Τήνου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Από τη Διεύθυνση

Ανακοίνωση