Λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο. και της αδυναμίας επιστροφής των εκπαιδευτικών το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: Τη Δευτέρα 9 Μαίου οι τάξεις Α,Δ1, Ε1 και ΣΤ σχολάνε στις 12.25 ενώ οι τάξεις Β,Γ,Δ2 και Ε2 σχολάνε στις 1.15. Την Τρίτη 10 Μαίου οι τάξεις Γ και Ε1 σχολάνε στις 12.25, οι τάξεις Α,Β,Δ1,Δ2 και Ε2 στις 1.15 ενώ η ΣΤ τάξη στις 11.30.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του σχολείου 9-10 Μαίου 2016