Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Στ΄τάξη)

Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Στ΄τάξη)

Στις 28 και 29 Απριλίου 2015 η Στ΄ τάξη του σχολείου μας πήγε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Μετά την επιστροφή τους, τα παιδιά έγραψαν τις εντυπώσεις τους από την εκδρομή, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας πάνω στις μικρές εικόνες που