Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον συνάδελφο κ. Ιωάννη Πολατσίδη για την οικονομική ενίσχυση-δωρεά του  προς το Σχολείο μας εις μνήμην του εκλιπόντος Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού.      Το ποσό που μας προσέφερε, αποφασίστηκε να διατεθεί για την αγορά ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Σχολείου μας.                                                                                                               

                                                                           Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ευχαριστήριο