Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών και παράδοση βαθμολογίας με την λήξη του Β’ τριμήνου. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η  ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς.

Έλεγχοι περιόδου Β’ τριμήνου