Οι εγγραφές των μαθητών που αποφοίτησαν από το Νηπιαγωγείο και πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016, θα γίνονται στο σχολείο μας, από 2/6/15 έως και 19/6/15, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη είναι τα εξής:

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, με ημερομηνία έκδοσης, εντός του τελευταίου τριμήνου.
  2. Επίδειξη του ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, από όπου να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια.
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, σταθερού τηλεφώνου, συμβόλαιο ενοικίασης).
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ). Αυτό θα το πάρετε από το σχολείο μας, προκειμένου να συμπληρωθεί από το γιατρό.

Από τη Διεύθυνση
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου

Εγγραφές στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2015-2016