Α  Ν  Α  Κ  Ο Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

OI ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2017

 

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 

α.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Δίνεται έντυπο από το σχολείο και συμπληρώνεται από ιατρό).

δ.  Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμοί ΔΕΗ-ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο).

ε.  Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη