Την Τρίτη 14 Ιουνίου επισκέφθηκε το σχολείο μας ομάδα από το Λιμεναρχείο Τήνου για να παρουσιάσει στο χώρο του σχολείου μας δύο εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφωμένα για παιδιά. Σκοπό είχαν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση ατυχημάτων και πνιγμών στη θάλασσα.

Επίσκεψη από το Λιμεναρχείο Τήνου για ενημέρωση των μαθητών.