Την Τετάρτη 18 Μαΐου οι μαθητές της Δ? τάξης επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα την ιστορία της Τήνου στα Αρχαία χρόνια. Η υπεύθυνη του Μουσείου ενημέρωσε τα παιδιά με βάση τα εκθέματα της εποχής εκείνης που εντυπωσίασαν τους μαθητές και οι οποίοι συμμετείχαν με τις γνώσεις και τις απορίες τους.

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου από την Δ΄ τάξη!