Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 15-10-2015, μαθητές και εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας καθαρίσαμε την παραλία του Αγίου Φωκά από τα απορρίμματα. Συμμετέχοντας στον μήνα δράσης της Helmepa, μαζέψαμε όλα τα σκουπίδια που απέμειναν από τους λουόμενους του καλοκαιριού και καταγράψαμε σε ειδικές φόρμες που μας έστειλαν, τα συνήθη απορρίμματα αλλά και τα απορρίμματα από αλιευτικές δραστηριότητες ή άλλα υλικά συσκευασίας. Βέβαια, αφού πήραμε πρώτα τις κατάλληλες προφυλάξεις φορώντας γάντια κι ενημερώνοντας τους μαθητές για τα επικίνδυνα σκουπίδια τα οποία απαγορεύεται να μαζεύουν.

Τα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Απειλούν την υγεία των ανθρώπων, υποβαθμίζουν τη θαλάσσια ζωή και επιβαρύνουν την οικονομία των παράκτιων κοινωνιών. Συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών βοηθάμε στη λύση του προβλήματος, βελτιώνοντας την επιστημονική μας γνώση για τις ποσότητες, τους τύπους και τις πηγές προέλευσης των απορριμμάτων, ώστε να υιοθετήσουμε τις κατάλληλες πρακτικές.

agiosFokas_01agiosFokas_02

agiosFokas_03agiosFokas_05

agiosFokas_07agiosFokas_10

agiosFokas_04agiosFokas_11

agiosFokas_06agiosFokas_14

agiosFokas_08agiosFokas_12

Καθαρισμός παραλίας Αγίου Φωκά (Helmepa) – 2015