Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού εκτός από τα μαθήματά τους, ξέρουν να οργανώνουν και να εκδίδουν την εφημεριδούλα τους! Κάθε μήνα, ένα καινούριο τεύχος κυκλοφορεί, εμπλουτισμένο με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό από τις δράσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η δραστηριότητα αυτή, τους δημιουργεί όχι μόνο ενθουσιασμό αλλά και περιφάνεια, καθώς έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό: να συγκεντρώσουν χρήματα, για την αγορά ενός Διαδραστικού Πίνακα στο σχολείο μας! Η αξιόλογη προσπάθειά τους φαίνεται σε κάθε τέυχος που εκδίδεται. Παρακάτω παρουσιάζεται το τέυχος Ιανουαρίου.

Τεύχος Ιανουαρίου 2016

“Μαθητές σε Δράση”