Το σχολείο μας συμμετείχε σε δράσεις για την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού, που προγραμμάτισε διασχολικά με πρωτοβουλία του ο Δήμος Τήνου, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018. ‘Ολη την προηγούμενη εβδομάδα οι δάσκαλοι στις τάξεις τους ασχολήθηκαν με τις σχετικές ενότητες που υπάρχουν στα βιβλία Γλώσσας, Μελέτης και Θρησκευτικών και έτσι τα παιδιά ευαισθητοποίηθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο. Συνειδητοποίησαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά του κόσμου πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, παραμέλησης, κακοποίησης ενώ στερούνται όλα τα βασικά τους δικαιώματα στη ζωή, την ασφάλεια, την προστασία και την εκπαίδευση. Όλα αυτά γέννησαν την ανάγκη κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού από τον ΟΗΕ με σχετική σύμβαση που υιοθετήθηκε και υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989. Κατόπιν στηρίχθηκε από τη UNICEF και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Έτσι οι μαθητές μας δημιούργησαν και οι υπέροχες ιδέες τους ακολουθούν.

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού