Στα πλαίσια του Προγράμματος της Helmepa junior με τίτλο: «Βουτιά στον ωκεανό» πραγματοποιήθηκε ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής στον οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της Στ’ τάξης με έργα τα οποία έφτιαξαν ομαδικά. Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει μέσω της ενημέρωσης και της δραστηριοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προστασία του θαλάσσιου κόσμου.

Συμμετοχή της ΣΤ’ τάξης στο πρόγραμμα Helmepa junior