Το προσωπικό του «ΚΕ.ΣΥ. Σύρου» με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας των νησιών μας και λαμβάνοντας υπόψη το νέο και εξελισσόμενο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της εμφάνισης του κορωνοϊού (Covid-19), ανακοινώνει τη λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης, που θα παρέχεται από το άρτια καταρτισμένο και επιστημονικά έμπειρο προσωπικό μας των ειδικοτήτων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών) στους ενδιαφερόμενους .

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου 2020 και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:
 09:00πμ -14:00: Δευτέρα έως Παρασκευή
Τηλ. 2281-079624 ή https://kesy-syrou.blogspot.com/

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη