Την Τετάρτη 20/5/2015, το σχολείο δεν θα λειτουργήσει λόγω της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Την Τετάρτη 20/5/15 δε θα λειτουργήσει το σχολείο