Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β τάξης του 2ου Δ.Σ.Τήνου συγκέντρωσαν και φέτος τρόφιμα

για την κοινωνική κουζίνα της κας Κατερίνας, που βοηθάει καθημερινά δεκάδες συνανθρώπους μας

που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά παρέδωσαν τα τρόφιμα στην κυρία Κατερίνα. Συζήτησαν μαζί της

για το νόημα των Χριστουγέννων, τη δύναμη της προσφοράς και της αγάπης!

Προσφορά στην Κοινωνική Κουζίνα Τήνου