Από τα μέσα Μαρτίου το σχολείο μας συμμετέχει στην 1η Σχολική Δράση Συλλογής Οικιακού Τηγανέλαιου που πραγματοποιείται στο νησί μας. Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση στον τόπο μας από εκπροσώπους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Καλλονή – Κελλιά σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση του τηγανέλαιου. Παρών στην ενημέρωση ήταν ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Ιωάννης Σιώτος, ο οποίος μοίρασε ενημερωτικό υλικό και ανακυκλώσιμες τσάντες σε όλους. Τέλος, τοποθετήθηκε ειδικός κάδος για τη συλλογή τηγανέλαιου σε μπουκάλια σε είσοδο του σχολείου μας.

1η Σχολική Δράση Συλλογής Οικιακού Τηγανέλαιου