Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επιφυλάσσει μια σειρά από ευχάριστες εξελίξεις για τη διεύθυνση, το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές/μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου μας.
Μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία για την ανάληψη του οικονομικού προγράμματος που αφορά τα έργα βελτίωσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου (απαραίτητα όσο και σημαντικά) από τις υπηρεσίες του Δήμου Τήνου, δίνεται επιτέλους λύση σε πολλά χρονίζοντα προβλήματα. Η συντήρηση των κτηριακών υποδομών (τοιχοδομές, κουφώματα, βαφές σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους, κιγκλιδώματα) αποτελεί μια ωφέλιμη, ποιοτική ανανέωση της σχολικής καθημερινότητας για διδάσκοντες και παιδιά. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος στα τελευταία χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας.
Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται τόσο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Σιώτο, στο επιτελείο του δημοτικού συμβουλίου και τις τεχνικές υπηρεσίες που από κοινού συνέβαλαν στην άμεση ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών και την ολοκλήρωσή τους – δεδομένης της ημερομηνίας άφιξης των μαθητών στις σχολικές αίθουσες την προσεχή Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε για την προσφορά, την ευαισθησία και την έμπρακτη συνεισφορά σας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά της Τήνου.

Ο Διευθυντής του σχολείου
Μιχαήλ Βαλάκας

Ευχαριστήρια επιστολή στον Δήμο Τήνου!