Α  Ν  Α  Κ  Ο Ι  Ν  Ω  Σ  Η

OI ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2020

ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  09:00 ΕΩΣ 11:30

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Δίνεται έντυπο από το σχολείο και συμπληρώνεται από ιατρό).

δ.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η  διεύθυνση κατοικίας του μαθητή .

(Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου, ενοικιαστήριο, εκκαθαριστικό εφορίας…)

ε.  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.(Εκδίδεται από το νηπιαγωγείο)

στ. Για τους αλλοδαπούς μαθητές ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.                                                                Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Εγγραφές στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021