Οι μαθητές της Ε’ τάξης, συνοδευόμενοι από τις εκπαιδευτικούς τους,
περπάτησαν ως την Πυροσβεστική Τήνου κι έμαθαν πολλά πράγματα
για το επάγγελμα του πυροσβέστη, τα ρούχα και τα εργαλεία για κάθε
περιστατικό, τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού οχήματος κι ακόμα
είχαν την ευκαιρία να γίνουν για λίγο πυροσβέστες ρίχνοντας νερό
με τη μάνικα. Όπως έμαθαν: ποτέ δεν καλείς άδικα το 23 199 ακόμη
και για μια μικρή φωτιά! Στα πρώτα λεπτά η φωτιά σβήνει με ένα
ποτήρι νερό, έπειτα με έναν κουβά και ύστερα μόνο οι μάνικες την
προλαβαίνουν…

Η Ε’ τάξη στην Πυροσβεστική Τήνου