Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, η κα Ιωάννα Γκίκα, υπεύθυνη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Ιδρύματος «Το χαμόγελο του Παιδιού», ήρθε στο σχολείο μας
και μας μίλησε μέσα από εικόνες, συζήτηση και βίντεο για τη σχολική βία και
τον εκφοβισμό. Σε διάστημα δύο διδακτικών ωρών έδωσε τη διαφορά του bullying
από τη σχολική βία, τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος από τους μαθητές,
ενημέρωσε για τον ρόλο του ιδρύματος και τη διάθεση των υπαλλήλων τους στο
τηλεφωνικό τους κέντρο, στο 1056.

Σχολική βία και εκφοβισμός