Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, οι μαθητές της Γ? Τάξης με ευθύνη της δασκάλας τους Κας Ελένης Μινάρδου, παρουσίασαν στους μαθητές της Δ? Τάξης το πρόγραμμα που ολοκλήρωσαν στην Ευέλικτη Ζώνη, στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας, με θέμα: «Η Τήνος της Μυθολογίας». Η παρουσίαση περιελάμβανε προβολή διαφανειών (Powerpoint) όπου συμπληρώθηκε μεσοστιχίδα με συμμετοχή των παιδιών, αντιστοίχιση και σταυρόλεξο σχετικά με το πρόγραμμα.

Αντίστοιχα, οι μαθητές της Δ? Τάξης (και των δύο τμημάτων) με ευθύνη των δασκάλων τους, Κας Ευαγγελίας Παγανέλη και Κας Στέλλας Παρασκευά, παρουσίασαν στους μαθητές της Γ? Τάξης το δικό τους πρόγραμμα με θέμα: «Η Τήνος στα αρχαία χρόνια».

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων ? απαντήσεων με καρτέλες που μοιράστηκαν: οι ερωτήσεις αριθμημένες στους μαθητές της Δ? Τάξης και οι απαντήσεις τυχαία στους μαθητές της Γ? Τάξης.

Όποιος είχε τη σωστή απάντηση και την ανακοίνωνε έπαιρνε ως επιβράβευση ένα σοκολατάκι.

Οι αλληλοπαρουσιάσεις άρχισαν στις 8:30 και τελείωσαν στις 11:00 π.μ.

«Η Τήνος της Μυθολογίας» και «Η Τήνος στα αρχαία χρόνια»