Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του ΕΚΑΒ Τήνου για τις πρώτες βοήθειες που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου για τους εκπαιδευτικούς και στις 18-19 Νοεμβρίου για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Έγινε εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα και στην τοποθέτηση ατόμου σε θέση ασφαλείας.

Ευχαριστούμε πολύ τους υπεύθυνους κ. Φούκα Απόστολο, κ. Τσέρτο Αντώνη, κ. Ξανθόπουλο Κωνσταντίνο και όλους όσοι συμμετείχαν!

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ Τήνου