Σας πληροφορούμε ότι

  • η  ενημέρωση για την επίδοση των μαθητών του σχολείου και η βαθμολογία του α’ τριμήνου θα δοθεί την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 12.25 μ.μ. Το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα γίνει την ημέρα αυτή.
  • η Χριστουγεννιάτικη εορτή του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6.30 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση

 

Ανακοίνωση